Jedna od glavnih karakteristika grupe EKSPLOZIV je raznovrstan repertoar koji se konstantno širi i usavršava. Pored klupskih svirki, grupa Eksploziv često svira na raznim svadbenim i rođendanskim žurkama kao i na proslavama banaka i drugih firmi. U takvim specifičnim situacijama repertoar nam je širi i raznovrsniji, tako da se pored popularnog pop-rock-a, domaćih i stranh hitova,  mogu čuti i pesme starogradskog i narodnog karaktera. Radi lakšeg pregleda repertoar smo grubo podelili u 3 grupe, Stana muzika, domaći Pop&Rock i Narodnjaci.  Ispod možete da prelistate trenutni repertoar.